Site Overlay

#kerleska

předsedkyně spolku Pro dostavbu JETE
autorka vzdělávacích projektů

Prosazuji

Suverénní Česko
– svrchovanost českých zákonů nad legislativou Evropské unie

Hrdý a šikovný národ
– zásadní změny v systému výchovy a vzdělávání

Soběstačnost ve výrobě elektřiny
– další rozvoj jaderné energetiky v České republice

Silné Česko
– rozvoj střední třídy jako základ pro ekonomickou stabilitu

Zlaté české ručičky
– podporu tradičních a perspektivních odvětví průmyslu

Pružné úřady
– redukci rozsáhlého úřednického aparátu

Konkurenceschopné zemědělství
– posílení role českých zemědělců u nás i v EU

Fungující zdravotnictví
– zajištění preventivní, akutní i následné péče v potřebném rozsahu

Zaopatřené seniory
– rozvoj systému služeb pro nemocné i aktivní seniory

Zdravé lesy
– změnu zákona o bezzásahovosti v lesích s kůrovcem

Hodnotnou kulturu
– podporu kvalitní a nadčasové tvorby

Copyright © 2023 #kerleska. All Rights Reserved. | Chique by Catch Themes
Rolovat nahoru