Site Overlay

BLOG: Chybí ajťáci. Tak proč si je nevychováme?

Většina mladých lidí využívá digitální technologie k zábavě. Při volbě povolání ale IT obory nevítězí, proto je potřebných programátorů žalostně málo. Napravit tento stav lze změnami ve školství.

V nynější Covid době využíváme informační technologie takřka nepřetržitě. Žáci je potřebují ke studiu, dospělí k práci z domova a všichni ke komunikaci s bližními. S tím souvisí i rostoucí poptávka po digitálních řešeních. Ale ouha: nejsou lidé, kteří by to všechno uměli naprogramovat. Na pracovním trhu je nyní k dispozici více projektových manažerů, obchodníků, analytiků…

Ajťáci chybí i přesto, že informační technologie dlouhodobě patří mezi obory, které své lidi dobře platí a hýčkají je celou řadou nadstandardních výhod. Průměrná měsíční mzda v tomto oboru je více než 60 tisíc korun. Za posledních pět let se vyšplhala poptávka firem po středoškolských absolventech IT až na desetinásobek. 

Proč je tedy IT profesionálů nedostatek? Údajně kvůli nízkému zájmu o studium technologických oborů. To je ale jen důsledek jiného problému – špatně nastaveného vzdělávacího systému. Co tedy dělat, abychom své děti připravili na svět budoucnosti, ne minulosti? 

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Už při výuce na základních školách musí být běžné praktické používání počítačů. A nikoliv pouze jako součást informatiky. Každý šesťák by měl znát základy psaní na stroji všemi deseti. Žáci posledních tří ročníků druhého stupně by měli aktivně používat počítače u psaní výpisků v rámci výuky literatury, dějepisu, přírodopisu, zeměpisu a dalších předmětů. Používání excelové tabulky pro výpočty by bylo běžnou součástí výuky matematiky a fyziky. Pro středoškoláky tak bude efektivní používání počítače při vzdělávání už samozřejmostí.

2. MIMOŠKOLNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST

Aby naše děti žily srdcem pro potřebné profese, musíme je dlouhodobě a systematicky vést ke společensky potřebným oborům – vedle průmyslu, zemědělství a zdravotnictví je to právě informatika. Tomuto účelu napomohou mimoškolní aktivity, jejichž cílem bude vychovat jedince s pozitivním vztahem k oboru, který poznali už v zájmovém kroužku. Vybudujme mimoškolní strukturu volnočasových aktivit pro děti školního věku!

3. STŘEDNÍ ŠKOLY

Nedostatek IT odborníků můžeme pomoci řešit také v rámci středního školství. Množství středních škol a charakter vyučovaných předmětů reguluje „neviditelná ruka trhu“, ale… Ne ta, která (jako nyní) umožňuje zřizovatelům každoročně otevírat libovolný počet tříd a oborů, aktuálně módních a jednoduchých. Střední školství není podnikání, kde zisk určuje počet studentů nebo počet odučených hodin. Rozhodující je v tomto případě „neviditelná ruka potřeb trhu práce“! Použijme ji tedy k úpravě nabídky středních škol. Stanovme, ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, orgány státní správy a především s regionálními firmami, ideální počet přijímaných žáků určitého oboru v daném roce v příslušném regionu. Toto je jediná smysluplná cesta ze „začarovaného kruhu“ současného rozvráceného školství. Gymnázia a odborné maturitní obory ponechme jen těm absolventům základních škol, kteří na ně svými schopnostmi mají. Žákům, kterým složitější studium působí pouze trauma, je třeba umožnit plný rozvoj jejich talentu v oborech, v nichž se mohou stát špičkovými a všemi vyhledávanými řemeslníky.

4. STUDIUM IT JAKO ŘEMESLO

IT je řemeslo jako každé jiné. Teorie je důležitá, ale řemeslníka dělá praxe. A k praktické výchově je potřeba dobrých mistrů. Kvalifikovaní učitelé informatiky dnes ale chybí jak na základních, tak na středních školách. Jako důvod se uvádí výrazně nižší platové ohodnocení než v soukromém sektoru. Nedostatek pedagogů v technických oborech je ale také důsledkem špatně nastaveného systému vzdělávání pedagogů, dlouhodobého ústupu od technických oborů ve vzdělávání a přehlcení učitelů administrativou. Napravit tento stav lze pouze návratem k původní české pedagogice doplněné o nejnovější vědecké poznatky na úrovni legislativy a následnému výzkumu. 

5. OSVĚTA

Protože o výběru střední školy rozhodují většinou rodiče žáků, je potřeba zlepšit jejich názor na kvalifikované profese. Právě rodičům je od devadesátých let minulého století podsouváno, že řemeslo „smrdí“. U pojmu IT si většina z nich navíc představuje složitosti, které se jen tak někdo nemůže naučit. Proto bude důležitým úkolem rozbít tento názorový stereotyp v rámci osvěty a ukázat veřejnosti, že obavy z náročnosti studia IT nebo neschopnosti porozumět počítačovým technologiím jsou zbytečné. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Copyright © 2023 #kerleska. All Rights Reserved. | Chique by Catch Themes
Rolovat nahoru