Site Overlay

BLOG: Hloupneme z blahobytu. Čeká nás katastrofický „Vesmír 25“?

Stále častěji se setkáváme s fenoménem „hloupnutí z blahobytu“. Upozorňují na něj studie, podle nichž od padesátých let minulého století naší populaci postupně klesá IQ. Pokles intelektuální úrovně se přitom více týká západní civilizace oproti zejména asijské.

K procesům „hloupnutí z blahobytu“ došlo v minulosti už mnohokrát. Například v počátcích úpadku antického Říma. Později pak znovu například v době, která předcházela Velké francouzské revoluci. Současný stav má oproti minulosti navíc dva velmi nebezpečné trendy:

1) Hloupnutí z blahobytu nyní nepostihuje jako v dobách minulých pouze vládnoucí vrstvy, nýbrž i většinovou populaci. Ta dříve čelila výrazným životním nedostatkům, které musela denně řešit, čímž si zachovala zdravý selský rozum. Díky všeobecnému blahobytu moderní doby dnes už „bojovat o přežití“ nemusí. 

2) Proces hloupnutí urychlují moderní technologie. Významnou roli zde hrají sociální sítě i první úspěchy na poli umělé inteligence.  

Fenomén se více týká kultury na západ od našich hranic. Socialistický skanzen a další důvody dokázaly zachovat v bývalém Československu zdravou, chytrou a průraznou populaci až do převratu v roce 1989. Trend poklesu u nás započal až po roce 1990. Západní civilizace je ale na pokraji přesně takové katastrofy, k jaké došlo v myší kolonii blahobytu „Vesmír 25“. 

EXPERIMENT VESMÍR 25

Experiment amerického etologa Johna Calhouna ukázal, že populace v limitovaném prostoru, ale s neomezenými prostředky vždy roste, následně stagnuje, a poté dojde k jejímu úpadku a úplnému vyhynutí. Tento experiment byl několikrát opakován, pokaždé však skončil stejným výsledkem — vyhynutím. Jako příčina tohoto jevu byl určen sociální rozklad, jež se horšil s každou další generací a zapříčinil nízkou porodnost a vysokou úmrtnost nově narozených. V myší kolonii se najednou začala formovat úzká populace myší – vládnoucích egoistů, řada narcistních a hloupých superegoistů, včetně agresivních samic, které odmítaly starat se o svá mláďata, popřípadě je zabíjely. Myši se postupně uchylovaly k homosexuálnímu chování. Situace se vyhrotila až do té míry, že se odmítaly rozmnožovat a následně dokonce ztratily schopnost reprodukce. Většinu kolonie před jejím zánikem tvořili „singles“ – narcistní samci a samice poustevnice. Krátce nato celá kolonie do jednoho vymřela.

ZÁPAD SE BLÍŽÍ ÚPADKU

Vše nasvědčuje tomu, že západ je právě nyní ve fázi pozvolného upadání. Při započtení stavu tamního školství (včetně stavu výchovy mladých generací v tamních rodinách) a současné migrační krize, lze oprávněně očekávat výrazné nebezpečí pádu západní části Evropy už v období dospělosti současných školáků. Přispívá k tomu i krize tradiční rodiny, kdy selhává ženský a mužský vzor chování. Upadá přitom zejména mužská populace. Vedle toho degenerují jedinci. Důvodem jsou změny v myšlení způsobené nízkou kvalitou výchovy a vzdělání a jejich dědičný přenos na potomky. 

VÝCHOD ODOLÁVÁ I KVŮLI DŘÍVĚJŠÍMU REŽIMU

Východní část Evropy je na tom lépe. Díky dřívějšímu socialistickému režimu a z něj plynoucího nedostatku takřka všeho, je generace současných padesátníků ještě schopna řešit problémy. Ke zdravému uvažování dnešních padesátníků přispěl i tehdejší model výchovně vzdělávací soustavy s výraznou podporou mimoškolních zájmových kroužků. Pravděpodobně ale jde o poslední generaci, schopnou blížící se pád výrazně zpomalit, případně otočit k vzestupu. 

Nejmodernější vědecké poznatky hovoří o tom, že k zásadní změně kvality osobnosti vlivem výchovy dochází v každém případě. Za tímto účelem je nutné, abychom zavedli důsledný systém výchovy a vzdělávání svých pokračovatelů. Pokud je zanedbáme, hrozí nám zánik, popřípadě dlouhá doba temna.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Copyright © 2023 #kerleska. All Rights Reserved. | Chique by Catch Themes
Rolovat nahoru