Site Overlay

Lékaři bez aprobace stále ohrožují pacienty, Trikolóra chce změnu systému

TISKOVÁ ZPRÁVA: 21. 11. 2019

Lékaři z ciziny, kteří pracují v českých nemocnicích, mohou ohrozit zdraví pacientů. V řadě případů totiž nemají aprobační zkoušku (ověření jejich znalostí) a pracují samostatně, tedy bez povinného dozoru dalšího lékaře.

Podle údajů Ministerstva zdravotnictví ČR pracovalo vloni v České republice více než 420 cizinců, převážně Ukrajinců, které do Česka pozvaly ve spolupráci s ministerstvem jednotlivé nemocnice kvůli potřebě řešit nynější nedostatek českých lékařů v rámci tzv. Projektu Ukrajina. Stát ale už nezajímá to, že nemalá část ukrajinských lékařů nemá aprobační zkoušku, pracuje tedy bez ověření odborných a jazykových znalostí, a často bez dozoru. 

Přestože na tato nebezpečí dlouhodobě upozorňuje Česká lékařská komora, ministerstvo zdravotnictví projekt nadále realizuje. Pouze s malou kosmetickou úpravou: počínaje letošním zářím změnilo jeho název na „Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec“. Samo ministerstvo zdravotnictví na svém webu uvádí, že rozdíl mezi tzv. Projektem Ukrajina a novým programem není téměř žádný.

„Cizinec bez aprobační zkoušky nemůže vykonávat lékařské povolání! Na základě povolení ministerstva zdravotnictví může pouze vykonávat odbornou praxi jako součást přípravy na aprobační zkoušku, a to pod přímým odborným vedením kvalifikovaného lékaře, který musí být fyzicky přítomen. Například regionální nemocnice bez dostatku personálu, které využívají jako lacinou pracovní sílu cizince bez ověřené znalosti češtiny a bez ověření odborných znalostí, mnohdy nesplňují podmínky pro to, aby v nich mohlo větší množství cizinců tuto odbornou praxi vykonávat,“ uvedl MUDr. Marek Zeman, MBA, garant hnutí Trikolóra pro rezort zdravotnictví.

„Nemocnice zákon porušují, jejich zřizovatelé, mnohdy kraje, s tím souhlasí a ministerstvo zdravotnictví celou situaci svojí nečinností kryje. Podporou Projektu Ukrajina, který nově pouze přejmenovalo, navíc porušování zákona vědomě toleruje,“ řekl Zeman. Tím je podle něho zásadně ohrožována bezpečnost pacientů. Přitom důsledná kontrola nastavených podmínek přípravy na aprobaci a neudělování výjimek nad rámec zákona by rizika plynoucí z této situace výrazně omezily.

Řešení nedostatku lékařů vidí hnutí Trikolóra především v podpoře systému popromočního vzdělávání. Pouze tak se udrží co největší počet absolventů českých lékařských fakult v tuzemsku. „Je potřeba zjednodušit a zpřehlednit český postgraduální vzdělávací systém, přiblížit jej potřebám větších i menších nemocnic, ale zejména potřebám a možnostem lékařů. Musí vzniknout více akreditovaných pracovišť, v nichž absolventi medicíny dokončují své vzdělání. Dále upřednostňujeme volnější přípravu absolventů českých lékařských fakult k získání atestace tak, aby lékař namísto pod dozorem mohl dříve pracovat pouze pod tzv. dohledem. V praxi to znamená dřívější částečnou samostatnost. Postgraduální vzdělávání lékařů dále chceme více podpořit i finančně, mimo jiné zajistit, aby absolvent medicíny s nástupním platem mohl založit rodinu,“ uvedl Zeman.

U zahraničních lékařů, kteří musejí vykonávat tzv. aprobační zkoušky, Trikolóra naopak prosazuje zpřísnění podmínek, konkrétně zkrácení termínu složení aprobační zkoušky z nynějších 30 měsíců na 18 měsíců a snížení počtu pokusů složit zkoušku z nynějších čtyř na tři a především bez udělování výjimek. Vážíme si všech lékařů – českých i zahraničních, kteří chtějí vykonávat své povolání. Bohužel náš systém je špatně nastaven a výsledkem je odliv českých lékařů do zahraničí, nábor z ciziny a přenechání odpovědnosti krajům, městům a jednotlivým nemocnicím, doplnil Marek Zeman.

Kontakt: 

Ivana Kerlesová, tisková mluvčí hnutí Trikolóra

mobil: 777 044 768

e-mail: media@volimtrikoloru.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Copyright © 2023 #kerleska. All Rights Reserved. | Chique by Catch Themes
Rolovat nahoru