Site Overlay

Politické neziskovky ohrožují demokracii, Trikolóra chce zrušit jejich financování z našich daní

TISKOVÁ ZPRÁVA: 28. 11. 2019

Přibližně 16 miliard ročně je vyčleněno ze státního rozpočtu na financování neziskových organizací. V rámci toho jsou placeny i tzv. politické neziskové organizace, které propagují politické a ideologické postoje. Hnutí Trikolóra to považuje za velké nebezpečí pro demokracii a chce zrušit financování politických neziskovek z veřejných peněz i ze zahraničních zdrojů.

„Témata propagovaná politickými neziskovkami jsou často neomarxistická, progresivistická či alespoň krajně liberální. Typicky sem spadá podpora pozitivní diskriminace homosexuálně orientovaných osob, jednostranná podpora migrace a multikulturalismu, témata označovaná jako gender, která se zabývají podporou mnohočetnosti pohlaví, environmentalismus a další. Financování těchto činností z veřejných peněz považujeme za nespravedlivé, protože jde o podporu specifických politických postojů na úkor jiných. Jedná se o umělé vnucování progresivistických témat české společnosti,“ uvedla Markéta Šichtařová, která zastřešuje program hnutí Trikolóra v oblasti rozvoje ekonomiky a podnikatelského prostředí.

Princip ohrožení demokratického procesu podle Trikolóry spočívá v tom, že nevolené politické neziskovky získávají skrze veřejné peníze značný vliv na přerozdělování peněz od daňových poplatníků, na ovlivňování veřejného mínění, na umělém vytváření témat ve společnosti, a tedy i zprostředkovaně na výsledku voleb. Politické neziskovky navíc tím, že využívají veřejné peníze, vytváří u lidí zdání, že jednají ve veřejném zájmu.

Mezi nejznámější politické neziskové organizace patří například Člověk v tísni, Prague Pride, Nadace Open Society Fund Praha a řada dalších. „Zrušení financování politických neziskovek z veřejných peněz a ze zahraničních zdrojůušetří peníze daňovým poplatníkům, narovná politickou soutěž, aby zastánci jedněch politických postojů nebyli zvýhodněni veřejnou podporou proti zastáncům jiných politických postojů a sníží prosazování cizích zájmů na českém území,“ uvedl další odborník Trikolóry pro ekonomiku Petr Mach.

Trikolóra nemá nic proti tomu, aby se soukromé organizace zabývaly humanitárními a sportovními aktivitami, ochranou zvířat apod. Trikolóra nemá ani nic proti tomu, aby soukromé organizace propagovaly a obhajovaly různé politické postoje jako například spolek Milion chvilek pro demokracii, který sbírá drobné příspěvky od dárců. „Jsme ale důrazně proti financování politických neziskovek z veřejných prostředků ČR, od cizích vlád, od cizích občanů bez volebního práva v ČR a od mezinárodních institucí. Toho lze dosáhnout přijetím speciálního zákona, který by poskytování dotací a grantů neziskovkám na politickou agendu zakázal,“ doplnila Šichtařová.

Příklady politických neziskovek:

Člověk v tísni

Obrovská organizace s několikamiliardovým rozpočtem s převahou zahraničních aktivit a zahraničních dárců. Do domácích politických aktivit patří např. výchova k multikulturalismu a globalizaci na školách (již od mateřských škol). Jejich projektem je např. školení učitelů mateřských škol v používání různobarevných panenek, aby se na nich děti učily rozmanitosti.

Prague Pride, z.s.

Nátlaková organizace Prague Pride organizuje projekt „Jsme fér“ – nátlakovou akci na politiky, aby se zavazovali k podpoře „homosexuálního manželství“. Mají podporu soukromých institucí (jako Staropramen, Vodafone, Open Society Fund), i veřejných institucí (Hl. m. Praha, EU, a Ministerstvo vnitra – kofinancování)

Nadace Open Society Fund Praha byla založena v Praze již v roce 1992 jako jedna z prvních politických neziskovek v ČR a jako součást mezinárodní sítě nadací Open Society Foundations, kterou založil americký investor George Soros a která působí ve více než 70 zemích světa. Nadace OSF v zemích, ve kterých působí, aktivně podporuje liberálně levicová a progresivistická témata.

Úřad veřejného ochránce práv, tzv. Ombudsman

Nechvalně známý podporou provokací tzv. romských figurantů, kteří se snažili nachytat realitní kanceláře na „diskriminaci“. Jde o instituci zřízenou zákonem se sídlem v Brně, s celkovým rozpočtem téměř 150 mil. Kč. Instituci lze zrušit zákonem.

Agentura pro sociální začleňování

Nechvalně známá projektem Hatefree Culture. Jde o odbor Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády. Spadá pod Úřad vlády.

IQ Roma servis, z.s.

Spolek s 55 zaměstnanci a rozpočtem 20 milionů proslul provokatérskými telefonáty, kdy ve spolupráci s kanceláří Ombudsmana fingovali romští zaměstnanci spolku zájem o pronájem bytu a při odmítnutí žádali kompenzace. Spolek žije z dotací, provozní dotace ze státního rozpočtu činily za rok 2017 (poslední zveřejněný rok) 13 milionů, dotace od krajských samospráv 5,7 milionu, dotace z EU spolufinancované ze státního rozpočtu ČR 2,3 milionu, jiné granty 3 miliony korun.

Transitions (spolek)

Sponzoři: International Visegrad fund. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, National Endowment for Democracy (prodloužená ruka vlády USA na provádění jarních revolucí), Velvyslanectví USA v Praze a v minulosti též Open society Institute (Soros).

Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

Právní pomoc migrantům a klasická multikulturní / gender agenda –  např. Projekt „Migrantky bez vrásek“. Dárci: Nadace Open Society Fund (Soros), Norské fondy, Úřad vlády ČR, Ladder, ALDA, EU.

Organizace pro pomoc uprchlíkům (spolek)

Mezi hlavní činnosti organizace patří poskytování bezplatného právního a sociálního poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu a dalším cizincům v ČR, pořádání vzdělávacích programů a další aktivity zaměřené na podporu integrace cizinců.Dle výroční zprávy byl v roce 2018 byl provoz organizace s ročním rozpočtem více než 34 milionů korun financován zejména evropskými zdroji, dále ministerstvem práce a sociálních věcí a některými kraji.

Kontakt: 

Ivana Kerlesová, tisková mluvčí hnutí Trikolóra

mobil: 777 044 768

e-mail: media@volimtrikoloru.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Copyright © 2023 #kerleska. All Rights Reserved. | Chique by Catch Themes
Rolovat nahoru