Site Overlay

Kultura

Tradice, památky, umění – to je odkaz předků a zároveň naše bohatství. V Jihočeském kraji máme v tomto směru velké poklady, stačí si jich více všímat. Návštěvnost kulturních památek a zajímavých míst proto chceme zvýšit pořádáním různých akcí, divadel a hudebních představení. Podobně plánujeme oživit tradice. Naším cílem je ale i rozvoj moderního umění, podpora mladých umělců a dalších aktivit, které pomohou zvrátit dnešní trend pokleslé a prázdné internetové zábavy.

Copyright © 2023 #kerleska. All Rights Reserved. | Chique by Catch Themes
Rolovat nahoru