Site Overlay

Trikolóra brání matematiku u maturit, navrhuje snížení daní. Podává též návrh na zákaz financování politických stran ze zahraničí

TISKOVÁ ZPRÁVA: 28. 1. 2020

Hnutí Trikolóra připravilo plán na nejbližší jednání poslanecké sněmovny. Konkrétně předloží návrh zákona, který zakazuje financování politických stran ze zahraničí, pozměňovací návrh ke školskému zákonu, který brání matematiku u maturit, a pozměňovací návrh k zákonu o  digitální dani, který snižuje daně z příjmu fyzických osob.

  1. Návrh na zákaz financování politických stran ze zahraničí

Hnutí Trikolóra připravilo návrh zákona, kterým se mění zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a zákon o volbách do Parlamentu České republiky. Jeho podstatou je zákaz financování politických stran zahraničními subjekty. Přestože v současnosti nemohou být politické strany financované zahraničními fyzickými osobami a firmami, mohou být financovány zahraničními nadacemi. To podle Trikolóry může vést k prosazování zájmů cizích zemí. Hnutí zároveň v návrhu zákona ruší finanční limit pro dary od právnických osob politickým stranám a hnutím a zvyšuje limit na výdaje na kampaň pro volby do poslanecké sněmovny z nynějších 90 milionů korun na 200 milionů korun.

„Je zcela jednoznačné a vycházející z ústavy této republiky, že českou politiku a věci veřejné mají ovlivňovat čeští občané a české subjekty. Nikoli zájmy cizích států, organizací, politických stran, jejich nadací a podobně. Náš návrh upravuje jakousi podivnou výjimku, která umožňuje ovlivňování české politiky ze zahraničí, což některé politické subjekty i využívají,“ uvedl předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší.

Trikolóra dále navrhuje, aby byly politické strany financovány českými právnickými osobami bez omezení, a zvyšuje limit pro volby. „Dosavadní ‚lex Babiš‘, snažící se omezit politické strany v částkách vynakládaných na kampaně do poslanecké sněmovny, vede podle našeho názoru spíše ke snahám obcházet zákon a přesouvat volební boj na pole kontroly formalit, udávání, byrokracie. Podotýkám, že náklady na vládní kampaň před referendem o vstupu do Evropské unie činily dvě stě milionů korun. A to bylo už v roce 2003,“ řekl Václav Klaus.

  • Pozměňovací návrh ke školskému zákonu, který brání matematiku u maturit

Hnutí také načte pozměňovací návrh ke školskému zákonu, v němž chce zachovat povinnou maturitu z matematiky. Odborná i politická debata o matematice jako povinném maturitním předmětu se vede už přes deset let. V odborné rovině drtivá většina průmyslových svazů i významná část pedagogické veřejnosti jednoznačně považují upozaďování matematiky ve středoškolském vzdělání za velkou chybu. Přesto se na tato odborná hlediska opakovaně rezignovalo, a to zejména kvůli obavám většiny politických stran ze ztráty voličských hlasů těch nejmladších,“ sdělila místopředsedkyně hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková.

  • Pozměňovací návrh k digitální dani

Trikolóra připravila pozměňovací návrh k návrhu zákona o dani z digitálních služeb tak, aby byl zákon daňově neutrální. Digitální daň chce Česká republika zavést po vzoru dalších zemí, aby zabránila obcházení daní ze strany nadnárodních firem, které působí v oblasti internetových služeb.

Zavedení nové tzv. „Digitální daně“ považuje Trikolóra za logické, odmítá ale celkové zvýšení daňové zátěže a příjmy z digitální daně chce kompenzovat snížením daně z příjmu fyzických osob. „Konkrétně navrhujeme zvýšení slevy na poplatníka na 26 000 Kč, která se už mnoho let nezvyšovala. Vzhledem k růstu mezd došlo k prudkému zvýšení zdanění zejména u osob s nižšími příjmy,“ dodal Václav Klaus.

Kontakt: 

Ivana Kerlesová, tisková mluvčí hnutí Trikolóra

mobil: 777 044 768

e-mail: media@volimtrikoloru.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Copyright © 2023 #kerleska. All Rights Reserved. | Chique by Catch Themes
Rolovat nahoru