Site Overlay

Trikolóra představila podrobný program

TISKOVÁ ZPRÁVA: 4. 9. 2019

Program Trikolóry se nese v duchu hesla „Vraťme lidem jejich zemi“. Opírá se přitom o tři pilíře „Bohatství vzniká z práce“, „Braňme normální svět“ a „Obrana národní demokracie“.

Je rozpracován do 15 tematických resortů, které zaštiťují renomovaní odborníci.  Vedle Václava Klause mladšího například ekonomové Markéta Šichtařová a Miroslav Ševčík, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása, prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek či v neposlední řadě dlouholetý prezident republiky Prof. Václav Klaus.

„Budeme bránit svoji zemi. Peníze daňových poplatníků dostaneme k dobrým učitelům. Zabráníme masové migraci i jiným zahraničním projektům. V oblasti práva a spravedlnosti musí panovat jednoduchost, srozumitelnost a rychlost. Za žádných okolností nebudeme zvyšovat daně. Podpoříme třetí dítě do rodiny,“ vyjmenoval některé hlavní body programu Trikolóry Václav Klaus mladší. „Naše programové priority by měly být vlastní každé zdravě fungující společnosti, každému funkčnímu státu,“ doplnil.

Například resort vnitra se zaměří na vládu práva a pořádek. „Hlavní prioritou je pro nás zajištění bezpečnosti občanů. Chceme bezpečnou zemi bez nutnosti zátarasů a ozbrojených vojáků v ulicích měst,“ uvedl garant programu pro vnitro David Dlouhý.

V oblasti zdravotnictví chce Trikolóra podporovat léčení příčin, nejen řešení následků. A to u pacientů stejně jako ve zdravotnickém systému. Budeme dbát na posílení role nás občanů v péči o své zdraví a zároveň se zasadíme o garanci státu nad kvalitou poskytované péče. Podpoříme práci zdravotních sester, u nichž nevyžadujeme vysokoškolské vzdělání,“ uvedl dlouholetý ředitel Vinohradské nemocnice MUDr. Marek Zeman – garant odborné komise pro zdravotnictví.

Sociální politika Trikolóry se vedle podpory třetího dítěte v rodině zaměřuje na finanční podporu rodin s dětmi a jejich soudržnosti, na občany ve starobním důchodu a také na lidi, kteří nejsou schopni si v důsledku svého zdravotního stavu zajistit vlastní prací dostatek finančních prostředků pro sebe a svou rodinu. „Důsledně trváme na definici manželství jako svazku muže a ženy. Rodinu tvoří otec a matka, jejich děti a případně prarodiče či další příbuzní,“ uvedl garant programu pro resort práce a sociální věci Václav Krása.  

Trikolóra dále prosazuje jednoduchý daňový systém a zvýšení produktivity práce prostřednictvím omezení byrokracie. Je pro zachování koruny a zastavení přebujelého systému dotací. Chce podporovat české firmy. Dále chce chránit české řidiče, zajistit rychlou a plynulou dopravu. V oblasti zemědělství upřednostňuje soběstačnost při výrobě potravin. Další prioritou je levnější bydlení.

„Trváme na tom, že bohatství národa je součtem bohatství jednotlivců. O místním rozvoji se má rozhodovat v místě, nikoliv v Praze. Podpora kultury nemůže spočívat jen v dotacích a grantech pro vybrané umělce. Chceme chránit přírodu pro lidi, ne proti lidem,“ řekl Václav Klaus mladší.

Plná verze programu je k dispozici na webu Trikolóry: www.volimtrikoloru.cz.

Kontakt: 

Ivana Kerlesová, tisková mluvčí hnutí Trikolóra

mobil: 777 044 768

e-mail: media@volimtrikoloru.cz

Copyright © 2023 #kerleska. All Rights Reserved. | Chique by Catch Themes
Rolovat nahoru